pacha1 1king

 pacha1 2

Note67วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง
ทรงต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ อายุ
เก็บเกี่ยวปานกลาง ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
 
 

pacha1 5

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดทำบุญและมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการพนักงานราชการ ปี 2559 จำนวน 4 ท่าน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการงานข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัด"มินิประชารัฐ" ต้นแบบการผลิตข้าวลืมผัวเพื่อตลาดเฉพาะ เป็นการพบปะระหว่างตัวแทนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัว และผู้ประกอบการค้าข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการข้าว อายุเบา กข61 งานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Academic Diversity 2016 หรือ ความหลากหลายทางวิชาการ ณ โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ ภายในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอนุบาลปาริมาพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยและสังฆทานไปมอบแด่วัดศรีโสภณ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาตามประเพณีไทย อ่านต่อเพิ่มเติม

pacha1 4

2วันที่ 8 กันยายน 2559 ได้สุ่มสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวที่
แปลงนาภายในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พันธุ์พิษณุโลก 80 พบ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอสีครีม และ
มวนเขียวดูดไข่ ไม่พบเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก แมลงหล่า และ
แมลงบั่ว และไม่พบการระบาดของโรคข้าว ทั้งนี้ขอให้เกษตรกร
หมั่นสำรวจโรค และแมลงศัตรูข้าวในแปลงนาเป็นประจำเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์ของโรคและแมลงอย่างต่อเนื่อง
  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (20ก.ย.59) hot iconnew icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (9ก.ย.59) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะของตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (2ก.ย.59) click icon

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ 1 อัตรา (22ส.ค.59) click icon

จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิตปึ2557-2558 (29ก.ค.59) click icon 

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดประจำปี ๒๕๕๘ (7ก.ค.59) click icon 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร (8ส.ค.59) click icon 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (4ส.ค.59) click icon 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ 1 อัตรา (1ส.ค.59) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19