ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-09 14:55:42

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 10:13:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:16:46

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:14:22

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียง

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-08-29 15:38:31

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมปลูกข้าว (ดำนา) ตามโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:53:32

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมปลูกข้าว ปลูกรัก เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร

ภายใต้งานปลูกข้าวไร่เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:48:56

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์ความรู้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ปลูกเป็นนาขั้นบันได

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2023-07-26 08:44:49

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก


แนะนำข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ


พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุกมีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง