เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565


    จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

   วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำนาง บุญเลิศ ปราบภัย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองผักบุ้งพัฒนา เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา