ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  •   2021-10-19 09:30:00    29     3

สำหรับการจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำวางท่อส่งน้ำบนรางคอนกรีตชลประทาน แปลงทดลอง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก


  • bytes