ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจัดจ้างจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต
  •   2023-05-19 13:25:00    40     9

ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด


  • bytes