ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถดำนานั่งขับ 6 แถว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
  •   2023-07-10 16:47:50    32     7

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด


  • bytes