ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์รถดำนานั่งขับ 6 แถว
  •   2023-07-11 14:38:58    31     10

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด


  • bytes