ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  •   2023-07-11 14:43:57    32     2

การจัดซื้อครุภัณฑ์รถดำนานั่งขับ 6 แถว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด


  • bytes