ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพาะกล้าพร้อมอุปกรณ์
  •   2023-07-20 16:44:37    22     4

และถาดบรรจุเมล็ดพันธุ์ จำนวน 200 ถาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 1 ชุด


  • bytes