กิจกรรมปลูกข้าว ปลูกรัก เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร


    ภายใต้งานปลูกข้าวไร่เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว

   


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำบุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกรัก เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร ภายใต้งาน''ปลูกข้าวไร่เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว" โดยใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก