กิจกรรมปลูกข้าว (ดำนา) ตามโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


    โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม

   


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าว (ดำนา) ตามโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการเรือนจำ และหัวหน้าสถานศึกษา ในการนี้นางสาวเบญจวรรณ พลโคต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก