ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียง


    ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

   


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานข้างเคียง ร่วมกันบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ที่มาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 28 ราย ได้ โลหิตรวม 11,200 ซีซี ณ บริเวณตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก