สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561


    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

   

  

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจง รุ่งอินทร์ ประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงประดู่ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร