ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการสรรหา ตำแหน่งลูกมือช่าง
  •   2021-11-17 13:25:00    105     8

ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.


  • bytes