pacha1 1king

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

 pacha1 6

71 8วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงผลผลิตสูง
อายุสั้น ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ สำหรับใช้ปลูก
ในนาชลประทานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูนาปี และ
พื้นที่ที่มีน้ำจำกัดในฤดูนาปรัง อ่านต่อเพิ่มเติม click icon
 
 

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกง โดยมีนางวศินี อธิสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าข้าว และนายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะรวม 44 คน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง นำโดยนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวเปรมกมล มูลนิลตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายกฤษฎา ชูช่วย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 26 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 6 ท่าน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2561 ประชุมเชื่อมโยงตลาดรับซื้อข้าวขาวพื้นนุ่ม กข67 ระหว่างนายกสมาคมส่งออกข้าวไทยกับกลุ่มเกษตรอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรของกลุ่มเตรียมความพร้อมร่วมกับวางแผน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายจิตติชัย อนาวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายเจตน์ คชฤกษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวีระ ทองอ่อน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี"โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง" อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกลทั้งผู้จำหน่ายและผู้รับจ้าง ร่วมกับผู้แทนกลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดเพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (16พ.ย.61)         hot iconnew icon

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (13พ.ย.61) hot iconnew icon

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2559-2560 (7พ.ย.61) click icon

จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2559-2560 โดยวิธีขายทอดตลาด (2พ.ย.61) click icon

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29ต.ค.61) click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา (25ต.ค.61) click icon

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (24ต.ค.61) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (16ต.ค.61) click icon

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (12ต.ค.61) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19