pacha1 1king
pyp
garbage

pacha1 8

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more
Slider

pacha1 9

psl80 1พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก)
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม
ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุก
มีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอมให้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม click icon

pacha1 5

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายจิตติชัย อนาวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางและเกษตรกร เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว โดยบรรยายเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจวรรณ พลโคต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร และเข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมเวทีชุมชน จัดขึ้นเพื่อทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรสมาชิก ข้อมูลการผลิต การตลาด และอื่นๆ อ่านต่อเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว สำหรับเตรียมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชโลทร หลิมเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีและผู้นำกลุ่มจังหวัด อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 29 มกราคม 2562 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวมณฑิชา ถุงเงิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 28 มกราคม 2562 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประกาศสงครามกับขยะและบริจาคโลหิต อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวมณฑิชา ถุงเงิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการ อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมรณรงค์ “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง..เพื่อโลกสีเขียว” อ่านต่อเพิ่มเติม
วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กลุ่มภาคเหนือ 16 จังหวัด อ่านต่อเพิ่มเติม
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สัมมนาวิชาการ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (8มี.ค.62) hot iconnew icon

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 (6มี.ค.62) hot iconnew icon

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 (21ก.พ.62) click icon

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 (8ก.พ.62)click icon

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากคณะกรรมการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ จำนวน 3 อัตรา (25ม.ค.62) click icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ (14ม.ค.62) click icon

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (3ม.ค.62)click icon

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ จำนวน 3 อัตรา (3ม.ค.62) click icon

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 (12ธ.ค.61) click icon

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 จำนวน 25 รายการ (7ธ.ค.61) click icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (22พ.ย.61) click icon

pacha1 3

   14  15
   16  17
   18  19