แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดพันธุ์หลักปี 2562

 

 
 
 ที่ 
 
 
 
ชื่อพันธุ์
 
 
แผนการผลิตฤดูนาปรัง  2562
 
 
แผนการผลิตฤดูนาปี  2562
 
 
 
หมายเหตุ
 
 
พันธุ์คัด
 
 
พันธุุ์หลัก
 
 
พันธุ์คัด
 
 
พันธุ์หลัก
 
 
1
 
 พิษณุโลก 2
 
3.0
 
50.0
 
2.8
 
40.0
รวมแผนการ
 
ผลิตทั้งปี
 
พันธุ์คัด
 
16.1 ตัน
 
พันธุ์หลัก
 
230 ตัน
 
2
 
 กข41
 
2.0
 
30.0
 
1.4
 
20.0
 
3
 
 กข47
 
0.3
 
0.0
 
0.0
 
0.0
 
4
 
 กข49
 
2.0
 
30.0
 
1.6
 
30.0
 
5
 
 กข61
 
0.8
 
10.0
 
0.7
 
10.0
 
6
 
 กข59
 
0.0
 
0.0
 
0.3
 
1.0
 
7
 
 กข67
 
0.0
 
0.0
 
0.2
 
0.0
 
8
 
 พิษณุโลก 80
 
0.0
 
0.0
 
0.5
 
9.0
 
9
 
 ลืมผัว
 
0.0
 
0.0
 
0.5
 
0.0
 
รวม
 
 
8.1
 
 
120.0
 
 
8.0
 
 
110.0