19
 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข67
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงทรงต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาด ปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 
18
 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข61
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสงให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ
และเคมีเป็นที่ต้องการของตลาด ต้านทานเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล สำหรับใช้ ปลูกในพื้นที่เขตนาชลประทานภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลาง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และระบบชลประทานไม่สมบูรณ์ 
3
 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข59
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวไวต่อช่วงแสง ต้านทานต่อโรคไหม้ อายุเบา ผลผลิตสูง มีคุณภาพเมล็ดดี
ปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่สูงนาขั้นบันได 
 16
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข49
วัตถประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวเข้าไม่ไวต่อช่วงแสงให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สำหรับใช้ปลูกในนาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 
15 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข47
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวผลผลิตสูงที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ สำหรับใช้ปลูกในนาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
2 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข41
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานอายุสั้นผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
1 
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท80)
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานอายุสั้นผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 7
ข้าวลืมผัว..มรดกของแผ่นดิน
ลักษณะเด่น เมล็ดมีคุณภาพทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระรวม เช่น แอนโทไชยานิน
กรมไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมกา 3 โอเมกา 6 และโอเมกา 9 วิตามิน เช่น วิตามินอี และมีแกมมา โอไรซานอล
6 
ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุสุกแก่เก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือนธันวาคม ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐานไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพเมล็ดดี ปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างที่เป็นนาลุ่ม
5 
ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 3
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝน ที่ต้องการข้าวผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี สำหรับ
เขตภาคเหนือตอนล่าง ให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร 
17 
พิษณุโลก 2
วัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยหาพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ คุณภาพเมล็ดดี 
 14 
พันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1
จากการทดลอง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงออกดอกประมาณวันที่ 25 ตุลาคม มีความสูงประมาณ 160 เซนติเมตร มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีอย่างสม่ำเสมอ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับ
ปานกลาง ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ และโรคใบขอบแห้ง คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100% ได้ คุณภาพ
การหุ้งต้มและรับประมานดี เหนียวนุ่ม และมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับขาวดอกมะลิ 105 
 4
ข้าวเจ้าพันธุ์ ขาวกอเดียว 35
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวกอเดียวให้บริสุทธิ์ เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่นาลุ่มน้ำลึกในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ที่แห้งนาปลายเดือนพฤศจิกายน มีคุณภาพเมล็ดดี ทำผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี อายุปานกลาง
เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม 
 13 
พันธุ์ข้าวเจ้าพิษณุโลก 60-2
จากการทดลอง พันธุ์ข้าวเจ้าพิษณุโลก 60-2 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จากการผสมคู่ (Double Cross) ระหว่างลูกผสมของ RD 1/BR 51-91-6 กับลูกผสมของ SPR 6726-134-424/IR34 ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 1 (F1) ที่สุพรรณบุรี ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2 (F2)ถึงชั่วที่ 6 (F6) ตั้งแต่ฤดูนาปี 2521 ถึงฤดูนาปี 2523 หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาพันธุ์ (Observation) ในฤดูนาปรัง 2524 
 12 
พันธุ์ข้าวเจ้าพิษณุโลก 60-1
จากการทดลอง พันธุ์ข้าวเจ้าพิษณุโลก 60-1 เป็นข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งได้จากการผสม 3 ทาง (Three-way Cross) ของขาวดอกมะลิ 105 กับบางบลเอส-4 และไออาร์ 26 และได้ผ่านการปลูฏคัดเลือกตั้งแต่ ชั่วที่ 1 (F1) ถึงชั่วที่ 4 (F4) ในฤดูนาปี 2518 - 2521 หลังจากนั้นในฤดูนาปี 2522 ทำการศึกษาพันธุ์พบว่า เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทรงตัวดี ขนาดและรูปร่างเมล็ดได้มาตรฐาน 
 10 
ข้าวเหนียวลืมผัว
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวลืมผัวให้บริสุทธิ์ ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษด้านคุณค่าโภชนาการ สนองความต้องการของตลาดข้าวเฉพาะ (Niche market) 
 8 
ข้าวสายพันธุ์ ชันนาท 3
วัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน อายุสั้น ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ มีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 9
ข้าวสายพันธุ์ ชัยนาท 2
วัตถุประสงค์ เพื่อปรังปรุงให้ได้พันธุ์ข้าวเจ้าหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น ต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพเมล็ดดี ต้านทานต่อโรคแมลงที่สำคัญในท้องถิ่น สำหรับปลูกในเขตชลประทานภาคเหยือตอนล่าง 
 11
ข้าวเจ้าชัยนาท 1
จากการทดลอง ข้าวเจ้าชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวเข้าไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูงปานกลาง มีลักษณะรูปต้นดี ให้ผลผลิตสูง เมล็ดยาว เป้นท้องไข่น้อย มีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน มีความต้านทาดต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคใบหงิก และโรคไหม