เขตพื้นที่รับชอบในจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด 12 อำเภอ

pct1

 

 

เขตพื้นที่รับชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งหมด 11 อำเภอ

pnb1