7สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561
ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
2 3
4 5
7
8
9 11
10
12
1 13
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจง รุ่งอินทร์ ประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านบึงประดู่ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ จาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานวันพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร