19สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน
ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
page
19
 
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2559 กรมการข้าวโดยนางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และนายรณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย "ข้าวสีเพื่อโภชนบำบัดและเวชสำอาง" รับเสด็จ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน"แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลงานเด่นของข้าวลืมผัว คือผลของ
ชาข้าวในการช่วยความจำ แก้ไขความจำเสื่อม ลดความเครียด ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล ลดภาวะ
ท้องผูกและลำไส้อักเสบ ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ ในส่วนของเวชสำอาง เป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่
สกัดจากเมล็ดข้าวลืมผัว และสารสกัดแคลลัสข้าวลืมผัว ซึ่งให้ความชุ่มชื้น คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิว ส่วน
ผลงานวิจัยเด่นที่ต่ยอดเชิงพาณิชย์ของข้าวกข69(ทับทิมชุมแพ) คือ การลดความซึมเศร้าและวิตกกังวล
ลดภาวะเบาหวานและไขมันในเลือด และป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
อบกรอบเพื่อสุขภาพที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ และโลชั่นบำรุงผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในความร่วมมือของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลิตวัตถุดิบคุณภาพภายใต้คำแนะนำของ
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพกับมหาวิทยาลัยนเรศวร งานนี้มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มร้อนและเย็น ขนมขบเคี้ยว
และเวชสำอางที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยให้ผู้สนใจทดลองด้วย ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคลากรทางการ
แพทย์และเภสัชโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยจากทั่วประเทศและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวนรวม
3,000 คน