วันที่ 21 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ประสานเทศบาลตำบลวังทองนำรถดับเพลิง
มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
page1
page2
IMG 3130