แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 24 ตุลาคม 2561 122
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 19 กรกฎาคม 2560 128
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 17 พฤศจิกายน 2559 120
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดต่างศักย์สูง 11 พฤศจิกายน 2559 93
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 111
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 11 พฤศจิกายน 2559 105
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14 ธันวาคม 2558 112
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 พฤศจิกายน 2558 119
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน 09 พฤศจิกายน 2558 120
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำจำนวน 1 ชุด 14 สิงหาคม 2558 119
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำรถรากจูงบรรทุกรถดำนาและรถเกี่ยวนวด 14 กรกฎาคม 2558 104
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2558 108