3

450 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ (พิษณุโลก - หล่มสัก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

450 Moo.15 Mittraphap (Phitsanulok - Lom Sak) Road, Tambon Wang Thong,

Amphur Wang Thong, Phitsanulok, 65130

โทรศัพท์ Phone : 0 5531 3134

แฟกซ์ (Fax.) : 0 5531 3135

อีเมล์ (Email) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

map

เส้นรุ้ง ละติจูด Latitude = 16.83820 , เส้นแวง ลองจิจูด Longitude = 100.37838

ดูแผนที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ใน Google Map