แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 26 มิถุนายน 2563 16
จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 19 มิถุนายน 2563 21
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ 03 กุมภาพันธ์ 2563 57
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 29 มกราคม 2563 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 23 มกราคม 2563 42
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ 16 มกราคม 2563 64
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ 11 มกราคม 2563 46
ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-61 20 สิงหาคม 2562 66
จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-2561 13 สิงหาคม 2562 66
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 จำนวน 25 รายการ 07 ธันวาคม 2561 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 22 พฤศจิกายน 2561 99
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2561 105
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 07 พฤศจิกายน 2561 146
จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 โดยวิธีขายทอดตลาด 02 พฤศจิกายน 2561 113
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ 29 ตุลาคม 2561 138