แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 26 มิถุนายน 2563 79
จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2561-2562 19 มิถุนายน 2563 75
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ 03 กุมภาพันธ์ 2563 119
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 29 มกราคม 2563 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 23 มกราคม 2563 106
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ 16 มกราคม 2563 137
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ 11 มกราคม 2563 121
ผู้ชนะการขายทอดตลาดจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-61 20 สิงหาคม 2562 136
จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2560-2561 13 สิงหาคม 2562 128
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 จำนวน 25 รายการ 07 ธันวาคม 2561 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 22 พฤศจิกายน 2561 151
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2561 220
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 07 พฤศจิกายน 2561 212
จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปี 2559-2560 โดยวิธีขายทอดตลาด 02 พฤศจิกายน 2561 174
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ 29 ตุลาคม 2561 216