ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก   2021-05-18 16:07:54    33     5 

เอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก   2021-05-18 16:03:28    27     1 

เอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก   2021-05-18 16:01:16    31     2