ข่าวประชาสัมพันธ์


พาเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่

พาเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 และเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-22 13:24:19

อ่านต่อ...

งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้า

เข้าร่วมการติดตามงานของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนงาน และคณะแผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์เฉพาะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-14 10:59:53

อ่านต่อ...

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-01 10:06:04

อ่านต่อ...

วันพระราชทานธงชาติไทย

ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-09-28 17:05:02

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-09-28 16:58:12

อ่านต่อ...

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-07-16 15:47:05

อ่านต่อ...

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-07-16 15:43:50

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-07-01 16:09:55

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ให้กับกลุ่มเกษตรกร

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-06-30 10:49:09

อ่านต่อ...

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-06-16 15:14:31

อ่านต่อ...

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-14 14:29:29

อ่านต่อ...

วันขึ้นปีใหม่ไทย 2564

ร่วมทำบุญตักบาตร เลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 และได้จับฉลากแจกของขวัญวันปีใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 15:52:16

อ่านต่อ...