ข่าวพระราชกรณียกิจ


เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-09 14:55:42

อ่านต่อ...

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 10:13:18

อ่านต่อ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:16:46

อ่านต่อ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:14:22

อ่านต่อ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:09:28

อ่านต่อ...

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร องค์ประธาน ในงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:04:25

อ่านต่อ...
1