ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2565

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-06-09 14:55:42

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 10:13:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:16:46

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:14:22

อ่านต่อ...

วิดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และเยี่ยมชมการปลูกข้าวญี่ปุ่น

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แก่คุณธนพสิษฐ์ จีระจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Sukum Numluek Co.LTD

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-10-05 16:12:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกให้การต้อนรับนางสาวชวนชม ดีรัศมี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยได้สักการะพระพรหมซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของบุคลากรภายในศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-10-04 16:13:44

อ่านต่อ...
Sample project image

งาน 60 ปี แห่งความทรงจำ และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงาน 60 ปี แห่งความทรงจำ และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ท่าน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-30 15:38:13

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพระราชทานธงชาติไทย

ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณหน้าตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-30 15:35:21

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก


แนะนำข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ


พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุกมีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง