ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-05-12 10:13:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:16:46

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ในงานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:14:22

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-03-24 21:09:28

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

พาเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่

พาเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 และเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-22 13:24:19

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้า

เข้าร่วมการติดตามงานของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนงาน และคณะแผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์เฉพาะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-14 10:59:53

อ่านต่อ...
Sample project image

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-10-01 10:06:04

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพระราชทานธงชาติไทย

ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก วันที่ 2021-09-28 17:05:02

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก


แนะนำข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ


พันธุ์พิษณุโลก 80 หรือ พันธุ์พิษณุโลก 4 (ที่เกษตรกรรู้จัก) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร อมิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุกมีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่ อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก   2021-05-18 16:07:54    33     5