จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ
  •   2021-05-18 16:10:02    32     3

จากการผลิต ปี 2561-2562 โดยวิธีขายทอดตลาด


  • 725621 bytes