ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  •   2021-05-19 09:55:44    69     1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกาตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา คือ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด จำนวน 1 เครื่อง


  • 258409 bytes