ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  •   2021-05-19 09:57:29    30     1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา


  • 1644308 bytes