ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ


    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564

   วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยนายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุภาพร นุชท่าโพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ให้กับนายอาทิตย์ กุลทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์