งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564


    ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน

   

วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน บรรยากาศซาบซึ้งอบอุ่น ทั้งผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน