งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้า


    เข้าร่วมการติดตามงานของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนงาน และคณะแผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์เฉพาะ

   วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการติดตามงานของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนงาน และคณะแผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์เฉพาะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก